Āwhina Reo Māori – Māori Language Tips 11-20

11. Macrons - Te Tohutō

Need help with macrons? If you’re not sure where to place a macron when writing, check a dictionary.

Kei te kimi āwhina tohutō koe? Ki te kore koe e tino mōhio ki hea te tohutō, tirohia tētahi papakupu.

Macrons help learners to put stress in the right place. Some businesses and government departments use macrons automatically across their networks.

Mā te tohutō koe e mōhio ai ki hea tō roatia ai te kupu. E whakamahia ana e ētahi pakihi me ētahi tari kāwanatanga te tohutō i ō rātou tari, tae atu ki ngā tari o ō rātou hoa pakihi.

Does yours? Click here to download a macroniser to your computer:

http://www.tetaurawhiri.govt.nz/english/resources_e/download/keyboard.shtml

He pērā anō tō tari? Me pēhi a konei ki te tiki tohutō mō tō rorohiko:

http://www.tetaurawhiri.govt.nz/english/resources_e/download/keyboard.shtml  


12. Watch Māori TV - Me Mātakitaki a Whakaata Māori

Māori language TV is an awesome vehicle for learning te reo.

He pai a Whakaata Māori mō te ako i te reo.

Think about the Māori TV shows you can watch that will increase your knowledge and vocabulary. Learning just one new word will increase your vocabulary.

Whakaarohia ake ngā hōtaka hei mātakitaki māu e pakari ake ai tō reo Māori, e whānui ake ai ngā kupu e mōhio ana koe. Ka whānui ake tō mōhio ki te reo i tō ako i te kupu hou kotahi.

For example, the Te Reo station broadcasts rugby league games with Māori commentary.

Hei tauira, e pāhotia ana e Te Reo te rīki ki te reo Māori.

If you live overseas and want to sample Māori TV online, there are two Māori stations: Māori TV and Te Reo on Freeview, Sky and free to air frequencies:

www.maoritelevision.com  
www.tvnz.co.nz  search: Te Karere

Mēnā kei tāwāhi tō kāinga, ka hiahia tirotiro koe i a Whakaata Māori ā-ipurangi nei, e rua ngā teihana Māori: ko Whakaata Māori me Te Reo kei a Freeview, kei a Sky me ētahi aratuku kore utu:

www.maoritelevision.com  
www.tvnz.co.nz  rapua: a Te Karere13. Read out loud - Te Pānui ā-Waha

Read a Māori language text aloud for a few minutes each day.

Kia kaha te pānui ā-waha i ngā rangi katoa.
You will be surprised how effective this is in reinforcing what you know.

Ka mīharo koe ki te pai o tēnei mahi hei whakaū i tō mōhio ki te reo.

Subscribe to ‘He Muka’ for a quarterly newsletter written entirely in te reo Māori. Send your postal address to:

hemuka@tetaurawhiri.govt.nz  

Tukua mai tō ingoa kia tukuna atu a He Muka ki a koe, te tānga reo Māori ka puta ia hauwhā o te tau. Tukua mai tō kāinga noho ki:

hemuka@tetaurawhiri.govt.nz  


14. Language plan - Mahere Reo

Develop a language plan for te reo.

Whakatakotohia he mahere reo.

It might a personal plan, or a plan for the whānau, iwi or workplace.

Akene māu tonu te mahere, mā te whānau rānei, mā te iwi rānei, mā tō wāhi mahi rānei.

See more about language planning at this link:

http://www.tetaurawhiri.govt.nz/english/services_e/index.shtml  

Tirohia ngā kōrero āwhina i tēnei hononga:

http://www.tetaurawhiri.govt.nz/english/services_e/index.shtml15. Get ready for Tōku Reo - Me noho takatū mō Tōku Reo

Māori Television’s show Tōku Reo screens from Monday to Friday every week at 7pm

Pāhotia ai te hōtaka a Whakaata Māori, a Tōku Reo, i te Mane ki te Paraire ia wiki, i te 7 i te ahiahi.

The show is based on the language programme ‘Te Whanake’ which was developed by Professor John Moorfield

I takea mai tēnei o ngā hōtaka i Te Whanake, te akoranga reo Māori a Te Murumāra.

Learners can watch the show, gain understanding, practice at home and access support online

Ko tā te ākonga he mātakitaki, he ako, he whakaharatau i te kāinga, ka kimi tautoko i te ipurangi.

The series is produced by Kura Productions

Nā Kura Productions tēnei o ngā hōtaka.16. Use the Māori language that you know - Whakamahia te reo Māori e mōhio ana koe

When you use Māori at home others around you will pick it up to, especially children

Ki te whakamahia e koe te reo i roto i te kāinga, kāore e kore ka mau haere i te hunga kei roto i tō whare, tae noa hoki ki ngā tamariki

Use what you know and help everyone’s vocabulary increase. It may be a few words or sentences – it all counts to create a home where te reo Māori is spoken

Whakamahia ngā kupu/te reo e mōhio ana koe hei whakapiki i te mōhio o te katoa. Tērā pea he torutoru noa iho ngā kupu, ngā rerenga kōrero rānei, heoi, he mea nui katoa ērā hei whakarite i te kāinga, hei kāinga reo Māori

It’s a huge reward when tamariki start to say the words back – they are the next generation of Māori speakers

He mea nui anō hoki te wā ka tīmata ngā tamariki ki te whakamahi i ngā kupu – ko rātou hoki te reanga kōrero Māori e whai ake nei

View an online guide to speaking Māori in the home, ‘Kei Roto i te Whare’:

http://www.tpk.govt.nz/en/in-print/our-publications/publications/kei-roto-i-te-whare-reprinted/?q=roto  

Tirohia te aratohu ā-ipurangi ‘Kei Roto i te Whare’ e pā ana ki te kōrero Māori i roto i ngā kāinga:

http://www.tpk.govt.nz/en/in-print/our-publications/publications/kei-roto-i-te-whare-reprinted/?q=rot

 


17. Te reo Māori in the Workplace - Te reo Māori i te Wāhi Mahi

Is te reo Māori promoted at your workplace? Do you have a Māori language plan?

Kei te whakatairangatia anō te reo Māori i tō wāhi mahi? He mahere reo Māori anō tā koutou?

Access resources for staff, ask about steps to take to support te reo, or think about the role te reo can play with your promotions, when engaging with customers etc. It can be as easy as saying ‘kia ora’ when answering your phones

Whakawāteatia he rauemi ki ngā kaimahi, kimihia he huarahi hei tautoko i te reo, whakaarohia rānei te wāhi ki te reo i roto i ngā mahi whakatairanga ina kōrero koutou ki te hunga whakapā atu ki a koutou. Ko tētahi mea māmā ko te ‘kia ora’ atu ki te hunga ka waea mai

Because te reo Māori permeates our society, it’s easy to access resources and to take steps to making our workplaces reo friendly

Nā te mea kei te hapori whānui te reo Māori, ka kitea noatia he rauemi, ka māmā noa te whakatakoto āhuatanga e rata ai ngā kaimahi ki te reo

Visit our Māori language resource shop at this link:

http://www.korero.maori.nz/resources/shop.html  

Tirohia tā mātou toa rauemi Māori i tēnei hononga:

http://www.korero.maori.nz/resources/shop.html  


18. Labels - He Tapanga Whakapiri

Labelling is a simple, effective method of supporting your learning

He māmā, he whai hua te whakapiri tapanga haere hei tautoko i a koe

Place large labels around the home and use those words as often as you can e.g. put a ‘whata mātao’ label on your fridge or the word ‘tatau’ on your door

Whakapiria haerehia he tapanga nui tonu huri noa i tō kāinga, ka whakamahi ai i aua kupu i ngā wā katoa. Kei runga ake nei ētahi tauira19. Download te reo Māori to Microsoft Windows – for free
He kaupapa reo Māori e taea ana i runga i ngā rorohiko ināianei – kāore hoki he utu

You can download and adapt Microsoft Windows to display many commonly used features in te reo Māori, covering most of your user interface such as menus, dialogs and error messages

Tikina mai te reo Māori hei reo kōrero i runga i tō rorohiko, i tō atanga, i ngā tahua, kōrero, karere hapa hoki

Windows XP and Office 2003 localisation packs are already available as a free download

Kua oti noa atu te reo Māori ki runga o Windows XP me Office 2003

Microsoft have released a te reo Māori localisation pack for Office 2007

Kua whakarewa a Microsoft i tētahi ratonga ā-rohe

Download a te reo Māori language pack for Microsoft Windows Vista at:
www.microsoft.com/nz/maori  

Tikina mai te reo Māori ki Microsoft Windows Vista ki:
www.microsoft.com/nz/maori  


20. The NZ Geographic Board is consulting on several Māori place names. Some include proposals for Māori names with macrons

E tirohia ana e Ngā Pou Taunaha o Aotearoa ngā ingoa Māori o ētahi wāhi.He tohutō kei ētahi o ngā ingoa nei

Read the background to the proposals, and the history of some Māori place names, at the attached link:

http://www.linz.govt.nz/placenames/consultation-decisions/decisions-archive/20100826/index.aspx

Tirohia ngā tāpaenga kōrero i te hononga e whai ake nei, e kite ai koe i ngā hītori o ētahi o ngā wāhi nei:

http://www.linz.govt.nz/placenames/consultation-decisions/decisions-archive/20100826/index.aspx
You will see many tales of Māori place names and their interesting stories about history and culture

Kei reira ētahi kōrero mō ētahi wāhi, tae atu ki ngā hītori me ā rātou tikanga