Āwhina Reo Māori – Māori Language Tips 1-10
 
1.      Learn online
 
Test your pronunciation at these interactive sites where you can listen and respond to te reo.
http://maorilanguage.net/
http://www.tewhanake.maori.nz/
 
2.      Grab a Māori Dictionary
 
Take time to read a Māori dictionary - you never know how many words you’ll discover or how many reo questions may be answered for you.
Online dictionaries are available at:
www.korero.maori.nz/forspeakers/patakakupu/
www.maoridictionary.co.nz/index.cfm
www.learningmedia.co.nz/nz/online/ngata/
www.nzetc.org/tm/scholarly/tei-WillDict.html
‘Real’ dictionaries available include:
·       basic ‘first 100 words’ resources;
·       Māori-English/English-Māori translations; and,
a Māori dictionary written entirely in te reo (He Pātaka Kupu)
 
3.      Enrol in a course
 
Whakauru atu ki tētahi akoranga
 
There are Māori language programmes available to suit most people’s needs.
Kua tū he akoranga reo Māori e rite ana ki ngā hiahia o te nuinga.
Try your local wānanga, high school, polytechnic or university to ask about day, evening, weekend and online courses. From full time immersion to weekly sessions, courses are available that suit a wide range of learning needs.
Pātaihia te wānanga, te kura tuarua, te kura tini, te whare wānanga rānei o tō rohe mō ngā akoranga ka haere i te awatea, i te ahiahi, i ngā mutunga wiki, i te ipurangi rānei. Mai i ngā akoranga rumaki ki ngā akoranga ka tū ia wiki, e wātea ana he akoranga e rite ana ki ngā hiahia o tēnā, o tēnā.
Māori class is also a great place to meet other learners. Why not take the journey with others?
He wāhi pai anō te akoranga reo Māori hei tūtakitaki ki ētahi atu ākonga. Whāia te huarahi e whai ana rātou.
 
4.      Listen to iwi radio
Whakarongo ki tō irirangi ā-iwi
 
Tune into your local iwi station from home or from anywhere in the world (online). Catch up on news and waiata from home.
Me whakarongo koe ki tō irirangi ā-iwi mai i te kāinga, mai i ngā wāhi katoa rānei o te ao (mā te ipurangi). Whakarongo ki ngā rongo o te wā, ki ngā waiata hoki, mai i tō kāinga.
To listen online, or for information about your local iwi station, go to: www.irirangi.net
Ki te whakarongo ā-ipurangi, mō ngā kōrero rānei e pā ana ki tō reo irirangi a-rohe, haere ki: www.irirangi.net
 
5.      Subscribe to ‘Te kupu o te rā’
Tonoa ‘Te kupu o te rā’
Learn a different word everyday by registering at www.kupu.maori.nz.
Akona tētahi kupu hou ia rā mā te rehita i www.kupu.maori.nz.
This website will email a different word everyday and also has examples of phrases and basic grammar
Ia rā, ka ī-mēratia tētahi kupu hou ki a koe, he tauira rerenga kōrero anō kei reira me ētahi tīmatanga kōrero wetereo.
 
 
6.      Māori place names
 Ngā ingoa wāhi Māori
 
Would you like to hear recordings of kaumātua pronouncing local Māori place names?
Kei te hiahia whakarongo koe ki ngā kaumātua e whakahuahua haere ana i ngā ingoa Māori o te motu?
 
Click on any of the 177 links at the site below to hear Māori place names from every area of Aotearoa.
Pēhia tētehi o ngā hononga 177 i raro iho nei ki te whakarongo ki ngā ingoa o ngā rohe katoa o Aotearoa. 
www.nga-ingoa.notlong.com (Ctrl + pēhi) (Ctrl + click) (Ctrl + click)
 
Many thanks to Hugh Young for allowing us to promote access to the recordings
Ngā mihi nui ki a Hugh Young mōna i whakaae kia whakaaturia e mātou tēnei rauemi whakahirahira.
 
7.      Are you a young parent?
He mātua hou koe? 
 
Would you like help with words for everyday activities around the home like eating, tidying up, playing etc?
Kei te kimi āwhina koe mō ngā kōrero o te kāinga, pērā i ētahi kōrero e pa ana ki te kai, ki te whakapai whare me te tākaro?
There is a new website especially developed to support families with children.
Arā tētahi ipurangi hou hei āwhina i ngā mātua whai tamariki.
Go to www.ukaipo.co.nz (Ctrl + click) for the information described above, and more.
Tirohia a www.ukaipo.co.nz (Ctrl + pēhi) mō ngā kōrero o runga ake nei, me ētahi atu.
 
 
8.      Learn waiata Māori on Youtube.
Akohia ngā waiata Māori ki runga o Youtube.
 
You will see the lyrics to each song on the right hand side of the singers.
http://www.youtube.com/profile?user=TalkMaori&view=videos
 
Kei te tāpiri ngā kupu a ngā waiata i te taha matau o ngā kaiwaiata.
 
9.      What is your pepeha?
 
 He aha tō pepeha?
 
Learn your pepeha.
 
 Ākona tō pepeha.
 
Maori often introduce themselves at hui with pepeha, a short statement of your people and where you are from.
 
Ka tū ana te Māori ki te kōrero i tētahi hui, tērā tonu ka wāhia ana kōrero ki te pepeha, arā, ki tētahi kōrero poto e whakamārama ana nō hea ia.
 
Pepeha include landmarks such as mountains, canoes, marae, land etc. So even if you are from overseas you can say where you are from.
 
Kōrero ai te pepeha mō ngā tohu whenua pērā i te maunga, i te waka, i te marae, i ngā whenua, me ētahi atu mea.  Ahakoa nō tāwahi koe, ka taea e koe te kōrero mōu anō.
 
This is a sample pepeha:
 
He tauira tēnei:
 
 
Ko ............ te maunga           ............ is the mountain
Ko ............ te awa                  ............ is the river
Ko ............ te iwi                    ............ is the people
Ko ............ te marae              ............ is the marae
Nō ............ ahau                    I am from .............
Ko ............ taku ingoa           My name is ............
 
10. A brief phone message below for you to use – kia kaha te kōrero Māori.
 
Hi this is Kara.
Tēnā koe, ko Kara tēnei.
I’m not available, but please leave a message.
Kāore au e wātea ana, heoi anō, waiho mai tētahi kōrero.
Bye.
Hei konā rā.