ttwlogo

 

 

16 November 2012

Media Release 

Māori Language Awards Winners announced 

16 o Whiringa ā-rangi 2012

He Pānui ki te Hunga Pāpāho

Kua puta ngā Ingoa o te Hunga Toa mō ngā Tohu Reo Māori

Kua puta ngā ingoa o te hunga toa mō Ngā Tohu Reo Māori mō te tau 2012, i Tauranga Moana.

I hoatu te tino tohu teitei mō te hapori ki Te Rōpū o Reo Māori me Ngā Tamatoa i te huringa o te 40 tau o te tāpaetanga o te pitihana mō te reo Māori ki te Whare Pāremata.

I utaina te tohu mō te hautū i ngā mahi mō te reo ki Tākuta Cathy Dewes o Rotorua.


Hei whakanui te matahuhuatanga o ngā Tohu i ngā mahi tautoko i te reo Māori a te hapori, he mea ārahi te nuinga e ngā kura, e ngā kura reo Pākehā, e ngā umanga o te rohe me ērā atu whakahaere. Hei whakanui hoki ngā tohu i ngā mahi hautū i ngā kaupapa reo Māori, hoki whakamuri mō te hia tekau tau.

“Ka nui rā tō mātou mīharo ki ngā tikanga huhua i whakamahia ai e te hunga tomo mai, hei hāpai i te hauora me te mauriora o te reo i ō rātou hapori,” e ai ki te Tumuaki ki a Glenis Philip-Barbara.

“He tino hōnore te whakanui me te whakatairanga i ngā ringa raupā me ngā reo mātātoa mō te reo Māori i tēnei pō.”

“Ka kitea i roto i te hunga whiwhi te tino tōnuitanga o ngā mahi, mō te reo te painga, i roto i te 40 tau ka huri.”


Kupu Whakanui

I whakanuia te Kura Tuarua o Kerikeri e nga kaiwhakawā. He rōpū rangatahi tino pakari tēnei; ahakoa te tokoiti, i taea e rātou ētahi mahi ātaahua mō Te Wiki o te Reo Māori. I kawea e rātou he rangahau i ngā hiahia o te hapori e pā ana ki te reo, ā, i waimarie i whakawāteatia ki a rātou he wāhanga i tētahi hui i Amerika hei tāpae i ā rātou kōrero ki reira.

Tērā anō hoki tētahi kupu whakanui mō ngā mahi a Vodafone me te Hika Group mō tā rātou taupānga reo Māori mō te i-phone. Neke atu i te 38,000 ngā kiritaki nāna i tiki atu te taupānga i Te Wiki o te Reo Māori 2012.

Te Hunga i Toa

Ngā Tohu Reo Māori 2012

Hei tohu:

Te Hunga i Toa – Te Wāhanga
(Te Kaitautoko)


Westpac NZ Ltd - Rāngai Tūmataiti
(Vodafone)


Te Reo o Taranaki - Hapori
(Whakaata Māori)


Auckland Council - Kaunihera ā-Rohe
(Te Kaunihera ā-Rohe o Te Moananui-a-Toi)


Te Mana Tohu Aotearoa - Kāwanatanga
(Te Puni Kōkiri)


Microsoft NZ – Te Hangarau Mōhiohio me te Ataata Rongo
(Progressive Enterprises)

Pīpīwharauroa – Tūranganui-a-Kiwa - Tānga
(Te Manatū Taonga)


Raukatauri Productions - Ao Pāpāho – Reo Māori
(Te Māngai Pāho)


Te Kuratini o Waiariki - Kura Tuatoru
(Te Kāhui Tika Tangata)


Te Puna Reo o Puhi Kaiti - Ao Mātauranga – Reo Māori
(Tāhuhu o te Mātauranga)


Te Kura Tuarua o Kerikeri - Ao Mātauranga – Tuwhera
(Tāhuhu o te Mātauranga)


Auckland Transport - Te Wiki o te Reo Māori – Te Māia Hou
(Western Bay of Plenty PHO)


Te Kura Tuarua o Tokoroa - Te Wiki o te Reo Māori
(Aotearoa Fisheries)


Auckland Transport - Huia Te Reo
(Te Matatini)


Te Rōpū Reo Māori me Ngā Tamatoa -
Te Tira Aumangea
(Te Taura Whiri i te Reo Māori)

Tākuta Cathy Dewes - Taku Toa Takimano
(Te Taura Whiri i te Reo Māori)

Whakapā mai ki a:

Gareth Seymour
info@tetaurawhiri.govt.nz   

04 471 6725
027 457 4551
16 November 2020

Media Release

Māori Language Awards Winners Announced

The winners of the Māori Language Awards 2012 have been announced at Tauranga.


The highest community award was presented to Te Reo Māori Society and Ngā Tamatoa on the 40th anniversary of the Māori Language Petition being presented to Parliament.

The award for Māori language leadership was presented to Dr Cathy Dewes of Rotorua.


The range of Awards presented celebrate local community support led by kura, schools, businesses etc. for te reo Māori, and also identify leadership for te reo stretching over decades.

“We are impressed by the diverse ways in which our entrants have contributed to the health and vitality of te reo in their communities,” says Chief Executive, Glenis Philip-Barbara.

“It is a privilege to acknowledge and celebrate pioneers and activists of te reo Māori tonight.”


“Our community Awards winners embody a huge range of achievement for the benefit of te reo in the past 40 years.”


Commendations

The Award judges commended Kerikeri High School whose entry was characterised by the grit of a small group of rangatahi who drove a series of MLW activities. The students conducted a community needs analysis and even won the right to present their findings to a conference in the United States.

Another commendation was made to Vodafone and Hika Group for their Māori language i-phone app. Over 38,000 customers downloaded the app for free during Māori Language Week 2012.

Winners

Māori Language Awards 2012

Key:

Winner - Category
(Sponsor)


Westpac NZ Ltd - Private Sector
(Vodafone)


Te Reo o Taranaki Charitable Trust - Community
(Māori Television)


Auckland Council - Local Government
(Environment Bay of Plenty)


NZQA - Government
(Te Puni Kōkiri)


Microsoft NZ Ltd - IT and Telecommunications
(Progressive Enterprises)


Pīpīwharauroa – Tūranganui-a-Kiwa - Print
(Ministry for Culture and Heritage)


Raukatauri Productions - Broadcasting – Māori Media
(Te Māngai Pāho)


Waiariki Institute of Technology - Tertiary
(Human Rights Commission)


Te Puna Reo o Puhi Kaiti - Education – Māori Medium
(Ministry of Education)

Kerikeri High School - Education – Open
(Ministry of Education)

Auckland Transport - Māori Language Week (Inaugural)
(Western Bay of Plenty PHO)

Tokoroa High School - Māori Language Week
(Aotearoa Fisheries)

Auckland Transport - Māori Language (Supreme)
(Te Matatini)

Te Reo Māori Society and Ngā Tamatoa -
Māori Language Community
(Te Taura Whiri i te Reo Māori)

Dr Cathy Dewes - Māori Language Individual
(Te Taura Whiri i te Reo Māori)

Contact:

Gareth Seymour
info@tetaurawhiri.govt.nz   

04 471 6725
027 457 4551 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

     Māori Language Week is made possible with the support of:

Te Taura Whiri i te Reo Māori – Māori Language Commission
Te Puni Kōkiri – Ministry of Māori Development
Te Kāhui Tika Tangata – Human Rights Commission