ttwlogo

 

 

8 o Whiringa-ā-rangi 2014

He Pānui ki te Hunga Pāpāho


Kua puta ngā ingoa o ngā toa reo Māori

I puta ngā ingoa o ngā toa mō Ngā Tohu Reo Māori mō te tau 2014 i Rotorua inapō.

I utaina te tohu mō te hautū i ngā mahi mō te reo Māori ki a Kaa Williams o Ngāti Manawa me Ngāi Tūhoe.

I hoatu te tohu tino teitei mō te hapori ki Te Kōhanga Reo.

O ngā tohu reo Māori katoa i whakaingoatia ka tohua e ngā kaiwhakawā ko tā Te Iwi o Ngāti Kahungunu Inc mō te tino tohu o Huia Te Reo.

Te Hunga i Toa: Hei tohu

Te Toa
Te Wāhanga
Te Kaitautoko Tohu

Kaa Williams
Taku Toa Takimano
Te Taura Whiri i te Reo Māori
Te Kōhanga Reo
Te Tira Aumangea
Te Taura Whiri i te Reo Māori

Te Iwi o Ngāti Kahungunu Inc
Huia Te Reo
NZ Māori Arts and Crafts Institute

Genesis Energy
Rāngai Tūmataiti
Te Kāhui Tika Tangata

Te Whare o te Mātauranga, Rotorua
Kaunihera ā-Rohe
Te Kaunihera ā-Rohe o Rotorua

Te Poari Hauora ā-Rohe o Taranaki
Kāwanatanga
Te Puni Kōkiri

Māori Multimedia Ltd
Te Hangarau Mōhiohio me te Ataata Rongo
Microsoft NZ Ltd

Te iwi o Ngāti Kahungunu Inc
Hapori
Whakaata Māori

Ngā Karere o Waikato ki te Tonga
Te Ao Tānga
Litho Print

Whaikōrero, Enter the Dragon Ltd
Te Ao Pāpāho – Reo Māori
Te Māngai Pāho

Te Reo Irirangi o Pare Hauraki
Te Ao Pāpāho – Reo Pākehā
Vodafone NZ

Toihuarewa, Te Whare Wānanga o Te Upoko-o-Te-Ika-a-Māui
Ngā Whare Wānanga
Ngā Pae o te Māramatanga

Te Wharekura o Rākaumangamanga
Te Ao Mātauranga - Tau Mai te Reo
Te Tāhuhu o te Mātauranga

Te Kura Tuatahi o Te Ākau ki Papamoa
Te Ao Mātauranga – Tuwhera
Te Tāhuhu o te Mātauranga

R ‘n’ R
Te Wiki o te Reo Māori
Te Matatini

Te Rangimonoa Rangihau
Rangatahi Tuakana
Te Poutāpeta o Aotearoa

Michael Rangihau
Rangatahi Teina
Te Poutāpeta o Aotearoa

Mō etāhi kōrero, whakapā mai ki a:
Gareth Seymour
Te Kaitohutohu Whakatairanga Mātāmua
gareth@tetaurawhiri.govt.nz

04 471 6725
027 457 4551

8 November 2020

Media Release

Māori language award winners announced


The winners of Ngā Tohu Reo Māori 2014 were announced at Rotorua last night.

The award for Māori language leadership was presented to Kaa Williams of Ngāti Manawa and Ngāi Tūhoe.

The highest community award was presented to Te Kōhanga Reo.

Of all nominated awards, the judges selected Te Iwi o Ngāti Kahungunu Inc as the supreme entry.


Winners: Key

Winner
Category
Award Sponsor

Kaa Williams
Taku Toa Takimano
Te Taura Whiri i te Reo Māori
Te Kōhanga Reo
Te Tira Aumangea
Te Taura Whiri i te Reo Māori

Ngāti Kahungunu Iwi Inc
Supreme Award
NZ Māori Arts and Crafts Institute

Genesis Energy
Private Sector
Human Rights Commission

Rotorua District Libraries
Local Government
Rotorua District Council

Taranaki District Health Board
Government
Te Puni Kōkiri

Māori Multimedia Ltd
IT and Telecommunications
Microsoft NZ Ltd

Ngāti Kahungunu Iwi Inc
Community
Māori Television

South Waikato News
Print
Litho Print

Whaikōrero, Enter the Dragon Ltd
Broadcasting –Māori Medium
Te Māngai Pāho


Broadcasting – English Medium
Vodafone NZ

Toihuarewa, University of Victoria
Tertiary
Ngā Pae o te Māramatanga

Te Wharekura o Rākaumangamanga
Education – Māori Medium
Ministry of Education

Te Ākau ki Papamoa Primary School
Education – Open
Ministry of Education

R ‘n’ R
Te Wiki o te Reo Māori
Te Matatini

Te Rangimonoa Rangihau
Rangatahi Tuakana
New Zealand Post

Michael Rangihau
Rangatahi Teina
New Zealand Post

For additional information, contact:
Gareth Seymour
Senior Communications Adviser
gareth@tetaurawhiri.govt.nz

04 471 6725
027 457 4551 

 


 

     Māori Language Week is made possible with the support of:

Te Taura Whiri i te Reo Māori – Māori Language Commission
Te Puni Kōkiri – Ministry of Māori Development
Te Kāhui Tika Tangata – Human Rights Commission