HAPORI: COMMUNITYWinners: Te Reo o Taranaki Charitable Trust and Te Rūnanga o Ngāi Te Rangi Iwi Trust


Video Links
Te Reo o Taranaki Charitable Trust
Te Rūnanga o Ngāi Te Rangi Iwi Trust
Te Rūnanga o Ngāti Whakaue Ki Maketū (Finalist)
Raukawa Charitable Trust

Video Presentation
Nga Tohu Reo Maori 2011
Pics of WinnersComments: