Ngā meka me ngā mati mō Matariki
Matariki facts and figures

 

Ka kitea a Matariki i te atapō, inā tiro koe ki te raki-mā-marangai i te mutunga o te marama o Haratua. Ka tino kitea i roto i ngā wiki e whai ake ana i muri, ka piki haere, nāwai ā, ka eke ki runga rawa, ka ahu whaka-te-tonga tōna pikinga ake i te paerangi i te wā o te rā poto rawa atu o te tau.

Manuau

Matariki becomes visible in the pre-dawn sky looking north-east towards the end of May. It becomes more clearly visible in the following weeks, rising further and further towards the south once the shortest day is past.

 

He kupu tātai arorangi
Astronomical terms

All of the Māori names for the planets follow those of the names of Pākehā gods. It is thought because of this that Māori followed the examples set by the Pākehā. Therefore, with the exception of Jupiter (as there is a true Māori name for Jupiter) all the names below stay true to that notion.
 

Mars Tū-mata-uenga
Pluto Whiro
Neptune Tangaroa
Jupiter Pareārau
Uranus Whērangi
Mercury Apārangi
Saturn Rongo
Venus Kōpū, Tāwera (o te ata)
Meremere, Rereahiahi (o te ahiahi)
Earth Papa-tū-ā-nuku, (te) Whenua
Sun Tama-nui-te-Rā
Star Whetū
Comet Unahiroa
Southern Cross Te Taki o Autahi
Pleiades Matariki
Rigel Puanga
Orion Tautoru
Sirius Takurua
Cirrus Pūrehurehu
Milky Way Tira Whetū
Charon Kūwatawata
(mai i ngā kōrero mō Mataora rāua ko Niwareka)
astronomy mātauranga tātai arorangi
universe ao tukupū
solar system rerenga o Tama-nui-te-rā
galaxy (Milky Way) Te Mangō Roa
atmosphere pihao
planet aorangi (ao = world + rangi = heavenly)
asteroid aorangi iti
orbit āmionga
gravity tō-ā-papa
black hole hōnea kore
corona kurahauao (mai i te kurahaupō)
space probe pōkai ātea (mai i te pōkai whenua)
satelite (manmade) arorangi (hori)
radar hihiani (hihi = ray, beam + beam + ani = resounding, echoing)
navigate urungi
eclipse āraitanga
equator weherua
equatorial weherua
equinox weheruatanga o te rā, o te pō
solstice tuakaihautanga o Tama-nui-te-Rā (tuakaihau = kāore e kitea)
zenith te kōmata o te rangi (tuakaihau = kāore e kitea)
hydrogen hauwai
carbon dioxide hauhā
nucleus karihi
atom ngota
stratus te kupenga a Tara-mainuku
cumulus (he) kapua whakapipi
nimbus (he) okewa


    Haere atu rā e koro ki te paepae o Matariki, o Rehua - haere atu rā

    Farewell old man, go to the threshold of Matariki, of Rehua - farewell