Kupu Taka


Ngā Tohu

Whakamarama

E tohu ana i tētahi whakamārama atu anō e pā ana ki te kupu (i ngā wāhi e hāngai ana)
tuakana I ngā aronga teina, e tohu ana te mangōpare i te kupu taurite tuakana
{ } I ngā aronga tuakana, kua takoto mai ngā tēina ki ngā taiapa pēnei { }
 [ ]
Tōna atua; kei ngā taiapa pēnei [ ]
tirohia He wā anō ka tāia mai tēnei tohu ki te mutunga o te aronga, koia e tohu ana i tētahi hononga ki te kupu ka tāia ki tōna taha matau


Ngā Whakamahinga Kupu

Anei e rārangi ake nei ngā tohu poto mō ngā whakamahinga kupu ka kitea i He Pātaka Kupu, me te roanga atu o tēnā, o tēnā kupu. Kei te tinana tonu o te papakupu ngā whakamāoritanga o ēnei kupu.

Tohu poto Ingoa roa
āhua     tūāhua, kupu āhua
hono    tūhono
ing tūingoa, kupu ingoa (ahakoa ingoa noa, ingoa tangata, aha atu rānei)
kīa       kīanga
kīw      kīwaha
kore     tūwhakakāhore
mahh      tūmahi hāngū
maho   tūmahi oti
mahp   tūmahi poro
mahw   tūmahi whiti
pāt       tūpātai
pīa      pīmua
pīi        pīmuri
pma    pūmahi
pmi      pūmuri
pmu   pūmau
ptm      pūtūmua
tau       tūtau
thu       tūhau
tkp       tūkapi
tūkē     tūkē
wā       tūwā
wāhi     tūwāhiNgā Tohutoro Mō ngā Tauira
 

HW

He Hui Whakatau i te Mana o Te Tamaiti, Te Puni Kōkiri, 1999 http://www.tpk.govt.nz/publications/docs/childrightsmao.pdf

Te Puni Kōkiri me Te Tari o te Kaikomihana mō ngā Tamariki

MM

Te Māra Moana, A resource for Te More/Te Weu, kei te Pae Tukutuku o te Seafood Organisation (he PDF) : http://www.seafood.co.nz/n388,60.html

The New Zealand Seafood Industry Council Ltd

Pta

Te Pūranga Tākupu a Taranaki 1995

Et Hond, R

PūT

Pūrongo ā-tau, Te Puni Kōkiri http://www.tpk.govt.nz/publications/annual/default.asp


PTR

Ngā Putanga takitaro o te rangahau o te tau 2001 mō te ora o te reo Māori. Provisional results of the survey of the Health of the Māori Language. Te Puni Kōkiri, 2001 http://www.tpk.govt.nz/publications/docs/MLS_provres_mao.pdf


RK

He Reo e Kōrerotia Ana – He Reo ka Ora. He Moemoeā Ngātahi mō te Reo Māori, Poutūterangi 2003 http://www.tpk.govt.nz/publications/docs/korerotia_maori.pdf

Te Puni Kōkiri

PTT

Te Puna o Te Tai Tokerau Te Tai Tokerau Regional Dictionary, Te Taura Whiri i Te Reo

Te Taura Whiri i Te Reo

RW

Radio Wātea He tuhinga mai i ngā pitopito kōrero


Tki pū

Te Kete Ipurangi, He pae tukutuku, whārangi mō ngā pūrākau http://www.tki.org.nz/e/tki/

Educational website, featuring stories and legends

Tpu

Aratohu Pae Tukutuku o Te Puna, Te Puna Mātauranga o Aotearoa http://www.natlib.govt.nz/catalogues/te-puna-web-directory/?searchterm=Te%20Puna%20Web%20Directory


TPTT

Te Papakupu o te Tai Tokerau,Taitokerau Sustainable Development Research Group http://www.edesignz.co.nz/dictionary/dictionary-index.htm

Te Tai Tokerau Dictionary

TTW

Te Taura Whiri i Te Reo Māori Pūrongo ā-tau http://www.tetaurawhiri.govt.nz/english/pub_e/annualrpt/2000.shtml

Tūā

Te Tūāoma Te Reo Māori, Ngā Tapuwae Kua Takahia, Te Punki Kōkiri 1999


R

MOTEATEA EP 1-13 He kōpae waiata raukatauri.co.nz


H

Te Hīnātore. Te Tari Māori, Te Whare Wānanga o Waikato 1992.

Et. Kāretu, T, S

TO

Taku Ohooho He Rauemi Whakaaro i whakaputainga e He Kupenga Hao i Te Reo, mā Te Tāhuhu o te Mātauranga

Nohotima, P

NN

Te Niwha o te Niwha He Rauemi Whakaaro i whakaputainga e He Kupenga Hao i Te Reo, mā Te Tāhuhu o te Mātauranga

Nohotima, P

KWK

Ko Wai ka Hua He Rauemi Whakaaro i whakaputainga e He Kupenga Hao i Te Reo, mā Te Tāhuhu o te Mātauranga

Nohotima, P

PaM

Pangarau i roto i te marautanga o Aotearoa. Te Tahuhu o te Matauranga. (1996). Whanganui a Tara, NZ.: Te Pou Taki Korero


HaM

Hangarau i roto i te marautanga o Aotearoa. Te Tāhuhu o te Mātauranga. Whanganui a Tara, NZ.: Te Pou Taki Kōrero


TaIM

Tikanga ā-iwi i roto i te marautanga o Aotearoa. Te Tāhuhu o te Mātauranga. Whanganui a Tara, NZ.: Te Pou Taki Kōrero


AK

The Astronomical Knowledge of the Maori Genuine and Empirical

Best, E.

B

The Origins of Ngaa Rauru Kii Tahi

Broughton, A. R

B Kwt

The Origins of Ngaa Rauru Kii Tahi, (Kupu Whakataki + Ihirangi)

Broughton, A. R

FL

Forest Lore of the Māori

Best, E.

GP

Games and Pastimes of the Māori

Best, E

HP

He Hokinga Mahara, Longman Paul 1991

Pōtatau, H

IwiT

Ngā Iwi o Tainui

Te Hurinui, P., Ed. Biggs, B

KK

He Kohinga Kīwaha

Reeds Publishers, 1999

KRK

Ngā Kōrero a Reweti Kōhere Mā, VUW Press, 1994

Ed. Kaa, J. and W.

ME

Maori-English Tutor and Vade Mecum

Stowell, H.M. (Hare Hongi)

MP

The Maori-Polynesian Comparative Dictionary

Tregear, E.

MPro

Māori Proverbs, Reed 1998

Brougham, A. E and Reed A.W. revised by T. S Kāretu

MR

A Māori Reference Grammar

Harlow, R

MRM

Māori Religion and Mythology Parts I and II

Best, E

N 9

Nga Mahi a Nga Tupuna

Et. Grey, G 1928

NAW

Notes on the Art of War, Elsdon Best. Reeds, Polynesian Society

Best, E.

NM

Ngā Mōteatea

Et. Ngata A.T. and Jones, P. T

NM Kwm

Ngā Mōteatea Kupu Whakamārama mō te waiata, Whakamārama mō ngā kupu

Et. Ngata A.T and Jones, P. T

NM Kwt

Ngā Mōteatea, Kupu Whakataki Ngā Mōteatea Preface to volume

Et. Ngata A.T. and Jones, P. T

NP

Ngā Pepeha a Ngā Tīpuna

Ed Grove and Mead, VUW Press, 2001

NWH

Ngā Waiata me ngā Haka a Tāua a te Māori, Te Whare Wānanga o Waikato 1987

Kāretu, T, S

Ng

English – Māori Dictionary, Learning Media

Ngata H.M

P

Kahungunu Hamuera Pango, Unpublished Mss-Alexander Turnbull Library, Papers-6373-08

Pango, H

PT

Te Paipera Tapu

The Bible Society in the South Pacific 1984

PR

‘Te Ao O Te Whaikōrero.’ Rewi, P. 2005. Tuhinga roa, Te Whare Wānanga o Ōtākou.

Rewi, P

TR

Tamati Ranapiri – He tuhinga mō te mahinga manu me te mahinga kiore, Alexander Turnbull Library, MS-Papers-1187-127

Ranapiri, T

TTR

Ngā Tāngata Taumata Rau Pukapuka 1-VI [Māori volumes of Dictionary of New Zealand Biography]

Ministry for Culture and Heritage

Tu

Tūhoe, Children of the Mist, Best, Elsdon, 1856-1931. Wellington: He mea whakaputa mā te Rōpū Mātai i te Hunga o te Moana nui ā-Kiwa, nā A. H. & A. W. Reed, 1977.

Best, E.

TTW

Te Taura Whiri i Te Reo Māori Pūrongo ā-tau 2004 me ērā atu tau

Te Taura Whiri i Te Reo

W

Williams Dictionary of the Māori Language, Putanga Tuawhitu 1971

Et Williams H.W

WN

Rupe rāua ko Hinauri Wī Tako Ngātata, GNZMMSS 59, He tuhinga ēnei i puta tētahi wāhanga i roto i Ngā Mahi a Ngā Tūpuna

Ngātata, Wī Tako

Ao

Aotearoa 1892


AM

Aotearoa - Maori Recorder 1861-1862


HTK

Huia Tangata Kotahi 1893-1895


Ha

Te Haeata 1859-1862


HMa

Te Hoa Maori 1885-1910


HM

He Muka (TTW) Taura Whiri Newsletter


Ho

Te Hokioi 1862-1863


Kma

Te Karere Maori 1849-1854


KtKM

The Maori Messenger - Ko te Karere Maori 1855-1860


KM

Te Karere Maori 1861-1863


KNT

Te Karere O Nui Tireni 1842-1846


Ko

Te Kopara 1913-1921


K

Te Korimako 1882-1890


MT

Te Manuhiri Tuarangi Maori Intelligencer 1861


Mata

Matariki 1881


NHM

Nga Hua Mohiotanga 1894-1896


Pi

He Kupu Whakamarama Became Te Pīpīwharauroa


Pi

Te Pipiwharauroa


PoM

Te Paki o Matariki 1892-1895


PWW

Panui Whakawa Whenua Maori


PM

Te Pihoihoi Mokemoke 1863


PH

Te Puke Ki Hikurangi 1897-1913


T

Te Tiupiri 1898-1900


TAH

Te Ao Hou, Moheni nā Te Tari Māori Te Ao Hou, Māori Affairs magazine


Tak

Takitimu 1883


TKP

Te Karere o Poneke 1857-1858


TT

Te Toa Takitini 1921-1932


TT

Te Toa Takitini 1931-1932


TT t

He tāpiri ki te Toa Takitini (Supplement to Te Toa Takitini)


Wh

Te Wharekura


WMA

Te Waka Maori o Ahuriri 1863-1871


WMAo

Te Waka Maori o Aotearoa 1884


WM

Te Waka Maori o Niu Tirani 1871-1877


WMN

Te Waka Maori o Niu Tirani 1878-1879


WotI

Te Waka o Te Iwi 1857


Wa

Te Wananga 1874-1878


WotT

Te Whetu O Te Tau 1858