Kupu Taka


Nga Tohu

Whakamarama

E tohu ana i tetahi whakamarama atu ano e pa ana ki te kupu (i nga wahi e hangai ana)
tuakana I nga aronga teina, e tohu ana te mangopare i te kupu taurite tuakana
{ } I nga aronga tuakana, kua takoto mai nga teina ki nga taiapa penei { }
 [ ]
Tona atua; kei nga taiapa penei [ ]
tirohia He wa ano ka taia mai tenei tohu ki te mutunga o te aronga, koia e tohu ana i tetahi hononga ki te kupu ka taia ki tona taha matau


Nga Whakamahinga Kupu

Anei e rarangi ake nei nga tohu poto mo nga whakamahinga kupu ka kitea i He Pataka Kupu, me te roanga atu o tena, o tena kupu. Kei te tinana tonu o te papakupu nga whakamaoritanga o enei kupu.

Tohu poto Ingoa roa
ahua     tuahua, kupu ahua
hono    tuhono
ing tuingoa, kupu ingoa (ahakoa ingoa noa, ingoa tangata, aha atu ranei)
kia       kianga
kiw      kiwaha
kore     tuwhakakahore
mahh      tumahi hangu
maho   tumahi oti
mahp   tumahi poro
mahw   tumahi whiti
pat       tupatai
pia      pimua
pii        pimuri
pma    pumahi
pmi      pumuri
pmu   pumau
ptm      putumua
tau       tutau
thu       tuhau
tkp       tukapi
tuke     tuke
wa       tuwa
wahi     tuwahiNga Tohutoro Mo nga Tauira
 

HW

He Hui Whakatau i te Mana o Te Tamaiti, Te Puni Kokiri, 1999 http://www.tpk.govt.nz/publications/docs/childrightsmao.pdf

Te Puni Kokiri me Te Tari o te Kaikomihana mo nga Tamariki

MM

Te Mara Moana, A resource for Te More/Te Weu, kei te Pae Tukutuku o te Seafood Organisation (he PDF) : http://www.seafood.co.nz/n388,60.html

The New Zealand Seafood Industry Council Ltd

Pta

Te Puranga Takupu a Taranaki 1995

Et Hond, R

PuT

Purongo a-tau, Te Puni Kokiri http://www.tpk.govt.nz/publications/annual/default.asp


PTR

Nga Putanga takitaro o te rangahau o te tau 2001 mo te ora o te reo Maori. Provisional results of the survey of the Health of the Maori Language. Te Puni Kokiri, 2001 http://www.tpk.govt.nz/publications/docs/MLS_provres_mao.pdf


RK

He Reo e Korerotia Ana – He Reo ka Ora. He Moemoea Ngatahi mo te Reo Maori, Poututerangi 2003 http://www.tpk.govt.nz/publications/docs/korerotia_maori.pdf

Te Puni Kokiri

PTT

Te Puna o Te Tai Tokerau Te Tai Tokerau Regional Dictionary, Te Taura Whiri i Te Reo

Te Taura Whiri i Te Reo

RW

Radio Watea He tuhinga mai i nga pitopito korero


Tki pu

Te Kete Ipurangi, He pae tukutuku, wharangi mo nga purakau http://www.tki.org.nz/e/tki/

Educational website, featuring stories and legends

Tpu

Aratohu Pae Tukutuku o Te Puna, Te Puna Matauranga o Aotearoa http://www.natlib.govt.nz/catalogues/te-puna-web-directory/?searchterm=Te%20Puna%20Web%20Directory


TPTT

Te Papakupu o te Tai Tokerau,Taitokerau Sustainable Development Research Group http://www.edesignz.co.nz/dictionary/dictionary-index.htm

Te Tai Tokerau Dictionary

TTW

Te Taura Whiri i Te Reo Maori Purongo a-tau http://www.tetaurawhiri.govt.nz/english/pub_e/annualrpt/2000.shtml

Tua

Te Tuaoma Te Reo Maori, Nga Tapuwae Kua Takahia, Te Punki Kokiri 1999


R

MOTEATEA EP 1-13 He kopae waiata raukatauri.co.nz


H

Te Hinatore. Te Tari Maori, Te Whare Wananga o Waikato 1992.

Et. Karetu, T, S

TO

Taku Ohooho He Rauemi Whakaaro i whakaputainga e He Kupenga Hao i Te Reo, ma Te Tahuhu o te Matauranga

Nohotima, P

NN

Te Niwha o te Niwha He Rauemi Whakaaro i whakaputainga e He Kupenga Hao i Te Reo, ma Te Tahuhu o te Matauranga

Nohotima, P

KWK

Ko Wai ka Hua He Rauemi Whakaaro i whakaputainga e He Kupenga Hao i Te Reo, ma Te Tahuhu o te Matauranga

Nohotima, P

PaM

Pangarau i roto i te marautanga o Aotearoa. Te Tahuhu o te Matauranga. (1996). Whanganui a Tara, NZ.: Te Pou Taki Korero


HaM

Hangarau i roto i te marautanga o Aotearoa. Te Tahuhu o te Matauranga. Whanganui a Tara, NZ.: Te Pou Taki Korero


TaIM

Tikanga a-iwi i roto i te marautanga o Aotearoa. Te Tahuhu o te Matauranga. Whanganui a Tara, NZ.: Te Pou Taki Korero


AK

The Astronomical Knowledge of the Maori Genuine and Empirical

Best, E.

B

The Origins of Ngaa Rauru Kii Tahi

Broughton, A. R

B Kwt

The Origins of Ngaa Rauru Kii Tahi, (Kupu Whakataki + Ihirangi)

Broughton, A. R

FL

Forest Lore of the Maori

Best, E.

GP

Games and Pastimes of the Maori

Best, E

HP

He Hokinga Mahara, Longman Paul 1991

Potatau, H

IwiT

Nga Iwi o Tainui

Te Hurinui, P., Ed. Biggs, B

KK

He Kohinga Kiwaha

Reeds Publishers, 1999

KRK

Nga Korero a Reweti Kohere Ma, VUW Press, 1994

Ed. Kaa, J. and W.

ME

Maori-English Tutor and Vade Mecum

Stowell, H.M. (Hare Hongi)

MP

The Maori-Polynesian Comparative Dictionary

Tregear, E.

MPro

Maori Proverbs, Reed 1998

Brougham, A. E and Reed A.W. revised by T. S Karetu

MR

A Maori Reference Grammar

Harlow, R

MRM

Maori Religion and Mythology Parts I and II

Best, E

N 9

Nga Mahi a Nga Tupuna

Et. Grey, G 1928

NAW

Notes on the Art of War, Elsdon Best. Reeds, Polynesian Society

Best, E.

NM

Nga Moteatea

Et. Ngata A.T. and Jones, P. T

NM Kwm

Nga Moteatea Kupu Whakamarama mo te waiata, Whakamarama mo nga kupu

Et. Ngata A.T and Jones, P. T

NM Kwt

Nga Moteatea, Kupu Whakataki Nga Moteatea Preface to volume

Et. Ngata A.T. and Jones, P. T

NP

Nga Pepeha a Nga Tipuna

Ed Grove and Mead, VUW Press, 2001

NWH

Nga Waiata me nga Haka a Taua a te Maori, Te Whare Wananga o Waikato 1987

Karetu, T, S

Ng

English – Maori Dictionary, Learning Media

Ngata H.M

P

Kahungunu Hamuera Pango, Unpublished Mss-Alexander Turnbull Library, Papers-6373-08

Pango, H

PT

Te Paipera Tapu

The Bible Society in the South Pacific 1984

PR

‘Te Ao O Te Whaikorero.’ Rewi, P. 2005. Tuhinga roa, Te Whare Wananga o Otakou.

Rewi, P

TR

Tamati Ranapiri – He tuhinga mo te mahinga manu me te mahinga kiore, Alexander Turnbull Library, MS-Papers-1187-127

Ranapiri, T

TTR

Nga Tangata Taumata Rau Pukapuka 1-VI [Maori volumes of Dictionary of New Zealand Biography]

Ministry for Culture and Heritage

Tu

Tuhoe, Children of the Mist, Best, Elsdon, 1856-1931. Wellington: He mea whakaputa ma te Ropu Matai i te Hunga o te Moana nui a-Kiwa, na A. H. & A. W. Reed, 1977.

Best, E.

TTW

Te Taura Whiri i Te Reo Maori Purongo a-tau 2004 me era atu tau

Te Taura Whiri i Te Reo

W

Williams Dictionary of the Maori Language, Putanga Tuawhitu 1971

Et Williams H.W

WN

Rupe raua ko Hinauri Wi Tako Ngatata, GNZMMSS 59, He tuhinga enei i puta tetahi wahanga i roto i Nga Mahi a Nga Tupuna

Ngatata, Wi Tako

Ao

Aotearoa 1892


AM

Aotearoa - Maori Recorder 1861-1862


HTK

Huia Tangata Kotahi 1893-1895


Ha

Te Haeata 1859-1862


HMa

Te Hoa Maori 1885-1910


HM

He Muka (TTW) Taura Whiri Newsletter


Ho

Te Hokioi 1862-1863


Kma

Te Karere Maori 1849-1854


KtKM

The Maori Messenger - Ko te Karere Maori 1855-1860


KM

Te Karere Maori 1861-1863


KNT

Te Karere O Nui Tireni 1842-1846


Ko

Te Kopara 1913-1921


K

Te Korimako 1882-1890


MT

Te Manuhiri Tuarangi Maori Intelligencer 1861


Mata

Matariki 1881


NHM

Nga Hua Mohiotanga 1894-1896


Pi

He Kupu Whakamarama Became Te Pipiwharauroa


Pi

Te Pipiwharauroa


PoM

Te Paki o Matariki 1892-1895


PWW

Panui Whakawa Whenua Maori


PM

Te Pihoihoi Mokemoke 1863


PH

Te Puke Ki Hikurangi 1897-1913


T

Te Tiupiri 1898-1900


TAH

Te Ao Hou, Moheni na Te Tari Maori Te Ao Hou, Maori Affairs magazine


Tak

Takitimu 1883


TKP

Te Karere o Poneke 1857-1858


TT

Te Toa Takitini 1921-1932


TT

Te Toa Takitini 1931-1932


TT t

He tapiri ki te Toa Takitini (Supplement to Te Toa Takitini)


Wh

Te Wharekura


WMA

Te Waka Maori o Ahuriri 1863-1871


WMAo

Te Waka Maori o Aotearoa 1884


WM

Te Waka Maori o Niu Tirani 1871-1877


WMN

Te Waka Maori o Niu Tirani 1878-1879


WotI

Te Waka o Te Iwi 1857


Wa

Te Wananga 1874-1878


WotT

Te Whetu O Te Tau 1858