Mā Te Hunga KōreroKua huakina te kūaha o “Mā te Hunga Kōrero” - he rauemi tēnei hei tautoko, hei akoako hoki i te hunga matatau ki te reo, i te hunga rānei kua tipu ake i roto i te reo. 

Kua tuwhera anō hoki tētahi ara, tētahi taiwhanga-ā-ipurangi, e taea ai te hunga kōrero Māori te whakawhitiwhiti whakaaro ki a rātou anō i roto i tō rātou ake reo. Nō reira, koia nei tā “Mā te Hunga Kōrero” e rangahau haere nei, e kimikimi haere nei i ngā kaupapa Māori, i ngā tū āhuatanga katoa, e whakatairanga ana i tō tātou taonga. 

Mēnā e kaingākau nui ana koe ki ngā ikeiketanga o te ao whaikōrero, ki te hōhonutanga o te tuku reo karanga, ki ngā māramatanga o tuawhakarere e huna ana i roto i ō tātou whakataukī: kāore e kore ka kitea ki kōnei ētahi painga mōu pēnei i ngā patapatai kupuhuna, te pakimāero raupapa reo irirangi - a Makorea, me ngā tohutohu hei awhina i te hunga e whakapau wera ana ki te whakapai ake i ō rātou reo.