ttwlogo

 

 

2 Mahuru 2011

Tēnā koutou i ngā āhuatanga o te wā, otirā tēnā koutou e whakapau nei i ō koutou kaha ki te pupuri i te reo tuku iho o ō koutou tīpuna kua riro ki te poho o Rehua, me te aha, whakarērea mai ana ko koutou ngā uri ki te whakatinana i ō rātou maruāpō.

Te Upoko-o-Te-Ika  Mā te Reo Factsheet 2011

The Board of Commissioners of Te Taura Whiri i te Reo Māori invites you to attend the launch of Te Tai Tokerau Mā te Reo Factsheet 2011. This event brings together people from across the community to discuss, showcase and celebrate Māori language success and innovation across Aotearoa through 10 years of Mā te Reo funding.

Te Upoko-o-Te-Ika Mā te Reo Factsheet 2011 launch will take place at Te Wānanga o Aotearoa, Porirua Campus Todd Park 3-5 Heriot Drive, Porirua on 5 Whiringa-ā-nuku 2011 beginning with a whakatau at 10.00am.

To give us an indication of numbers attending please RSVP to Erena Richards by email to erena.richards@tetaurawhiri.govt.nz  or by phone 0800 628 373 ext 727.

The Mā te Reo fund was established in 2001 to provide financial support to projects that contribute to community based Māori Language revitalisation. I look forward to celebrating with you the efforts of individuals, iwi, hapū and other Māori language communities who have shown sustained commitment to Māori language regeneration. 

 Nāku noa, nā

Glenis Philip-Barbara
Kaiwhakahaere Matua
Te Taura Whiri i te Reo Māori

 

 

 

  

     Māori Language Week is made possible with the support of:

Te Taura Whiri i te Reo Māori – Māori Language Commission
Te Puni Kōkiri – Ministry of Māori Development
Te Kāhui Tika Tangata – Human Rights Commission