ttwlogo

 

 

 

27 o Mahuru 2013

He Pānui ki te Hunga Pāpāho

Kua Pānuitia ngā Whiriwhiri Whakamutunga mō Ngā Tohu Reo Māori 2013
 
Ka pānuitia e Te Taura Whiri i te Reo Māori ngā whiriwhiri whakamutunga mō ngā Tohu Reo Māori 2013. E 33 tēnei hunga, i ngā kōwae 11

‘Ngā mihi tino nui, kia kaha hoki koutou’ te kī a te Tumuaki a Glenis Philip-Barbara.

‘He kaha, he māia hoki nō rātou ki te tautoko i te kaupapa o te reo Māori i ngā wāhi katoa. Nau mai, hoki mai nga kaitono o mua, nga mea hou hoki.’

Kia mōhio ai, he whiriwhiri whakamutunga ētahi o ēnei mō ngā kōwae maha ake i te kotahi. 

Ngā Whiriwhiri Whakamutunga mō Ngā Tohu Reo Māori 2013:

Auckland Transport
He Wai te Kai
Te Tari Tāke
Mokomoko
Ngā Taonga a ngā Tama Toa Trust
Ngā RTLB ki Tai Poutini
Pīpīwharauroa
Plunket
Te Kaunihera ā-Rohe o Waikato
Te Kaunihera o Tāmakimakaurau
Te Kōpae Piripono
Te Kunenga ki Pūrehuroa
Te Kura Matatini o Whitireia
Te Kura o Insoll Ave
Te Kura o Puhi Kaiti
Te Kura o Tōtara ki te Tonga
Te Kura Tuatahi o Oteha
Te Kura Tuarua o Tokoroa
Te Kuratini o Waikato
Te Ratonga Ahi ki Heretaunga
Te Ratonga Ahi ki Te Papaioea
Te Reo Irirangi o Pare Hauraki 
Te Reo Irirangi o Ngāti Porou/Te Aitanga-a-Hauiti Centre for Excellence
Te Reo Irirangi o Ngāti Porou (Manu Waiata)
Te Reo Singalong
Te Poari Tiaki o Ihenga
Te Poari Tiaki o Raukawa
Te Pēke o Aotearoa
Te Puna Reo o Puhi Kaiti
Te Reo Singalong
Te Reo Tātaki
Te Whare Pukapuka o HB Williams
Toi Iwi Māori Tribal Art
Writing Bug Ltd

Ngā Kōwae me ngā Kaitautoko

 • Tānga, kia whakataungia
 •  Hangarau Mōhiohio me te Torotoro Waea, Microsoft NZ Ltd
 • Ao Pāpāho – Reo Māori, Te Māngai Pāho
 • Rāngai Tūmataiti, Te Kāhui Tika Tangata
 • Kāwanatanga, Te Puni Kōkiri
 • Kaunihera ā-Rohe, The Gisborne Herald
 • Hapori, Whakaata Māori
 • Ao Mātauranga – Reo Māori, Tuwhera hoki, Te Tāhuhu o te Mātauranga
 • Kura Tuatoru, Chen Palmer
 • Te Wiki o te Reo Māori – Te Māia Hou, Te Kaunihera o Tūranganui-a-Kiwa
 • Te Wiki o te Reo Māori, Te Matatini

Ka whakapuakina te hunga toa i Ngā Tohu Reo Māori hei te Rāmere te 15 o Whiringa-ā-rangi 2013 i te pō whakanui ki Tūranganui-a-Kiwa.

Mō te roanga o ngā kōrero, whakapā ki a:
Gareth Seymour 04 471 6725
info@tetaurawhiri.govt.nz

Mō ngā tīkiti ki ngā Tohu, tēnā whakapā mai ki:
Catherine Sinclair 04 471 0244
info@tetaurawhiri.govt.nz  
   

27 September 2020

Media Release

Finalists for Māori Language Awards 2013 announced

Te Taura Whiri i te Reo Māori has announced all finalists for the Māori Language Awards 2013. There are 33 finalists in 11 contestable categories.
 
‘Congratulations and good luck!’ says CE Glenis Philip-Barbara.

‘Their ongoing support for te reo Māori demonstrates efforts to revitalise the language at all levels. A warm welcome to all past and new entrants to the Awards.’ 

Note: some entrants are finalists in more than one category.

Māori Language Awards 2013 Finalists: 

Albany Primary School
Auckland Council
Auckland Transport
BNZ
HB Williams Memorial Library
He Wai te Kai
Ihenga Charitable Trust
Inland Revenue Department
Insoll Ave School
Massey University
Mokomoko
New Zealand Fire Service (Hastings)
New Zealand Fire Service (Palmerston North )
Ngā Taonga a ngā Tama Toa Trust
Radio Ngāti Porou/Te Aitanga-a-Hauiti Centre for Excellence
Radio Ngāti Porou (Manu Waiata)
Raukawa Charitable Trust
Pīpīwharauroa
Plunket
Te Kōpae Piripono
Te Kura o Puhi Kaiti
Te Puna Reo o Puhi Kaiti
Te Reo Irirangi o Pare Hauraki
Te Reo Singalong
Thames South School
Tokoroa High School
Toi Iwi Māori Tribal Art
TVNZ
Waikato Regional Council
West Coast Tai Poutini RTLB
Whitireia Community Polytechnic
WINTEC
Writing Bug Ltd

Categories and Award Sponsors

 • Print, TBC
 • IT and Telecommunications, Microsoft NZ Ltd
 • Broadcasting Māori Medium, Te Māngai Pāho
 • Private Sector, Human Rights Commission
 • Government, Te Puni Kōkiri
 • Local Government, The Gisborne Herald
 • Community, Māori Television
 • Education Maori Medium and Education Open, Ministry of Education
 • Tertiary, Chen Palmer
 • Māori Language Week Inaugural, Gisborne District Council
 • Māori Language Week, Te Matatini

Winners will be announced Friday 15 November 2020 at the Ngā Tohu mō Te Reo Māori evening at Gisborne.

For further information contact:
Gareth Seymour 04 471 6725
info@tetaurawhiri.govt.nz

For tickets to the Awards, please contact:
Catherine Sinclair 04 471 0244
info@tetaurawhiri.govt.nz

 

 


 

   Māori Language Week is made possible with the support of:

Te Taura Whiri i te Reo Māori – Māori Language Commission
Te Puni Kōkiri – Ministry of Māori Development
Te Kāhui Tika Tangata – Human Rights Commission