Pūkenga tīmatanga
Basics


warekolily.jpgStarting to kōrero Māori begins with pronunciation. In this section you can find a basic guide to the vowels and other sounds that make up te reo Māori. Use our audio clips as well as phonetic (sound) guides.

When you’ve had a go at the sounds, try our interactive conversations. The conversations are based on everyday situations like shopping and include introductory grammar, vocab and cultural information.


Kīanga tīmatanga
Basic phrases

Māori language is fun and easy to use in social settings. Here are some simple phrases to use on such occasions. Most of these phrases have a Ngā Puhi / Far North flavour, and we have provided others used by other iwi too.

Kua kai anō koe?
Have you had something to eat?

He aha māu?
What would you like?

He wai ārani māku.
I would like an orange juice.

He wai reka māku.
I would like a soft drink.

He wai noa iho māku.
Just water for me.

He aha tō mahi?
What do you do for a job?

Kei hea koe e mahi ana?
Where do you work?

He kaimahi ahau nā (place of work)
I work at (place of work)

Nō konei anō koe?
Nō konei tonu koe?
Nō konei ake koe?
Are you from around here?

Ae, nō konei anō.
Ae, nō konei tonu.
Ae, nō konei ake au.
Yes, I'm from here.

Ehara au nō konei.
No, I'm not from here.

He aha ō mahi i tēnei rā?
What did you do today?

I pēhea tō rā?
How was your day?

Piro rawa atu!
It sucked!

Pai mārika taku rā!
I had a great day!

E aha ana koe ā te pō?
Kei te aha koe ā te pō?
What are you doing tonight?

Hei aha māu?
What's it to you?

Kāhore kau.
He kore noa iho.
Nothing.

He aha ai?
Why?

E mate kai ana koe?
Are you hungry?

Ka rawe!
Tino pai kē!
Too much!

Te pai hoki o tō hanga.
Tō ātaahua hoki rā.
You look good.

Ka nui tēnā māku.
Kua ora au.
That's enough for me.
I've had enough.

He aha te waiata pai ki a koe?
He aha ngā puoro pai ki a koe?
What kind of music do you like?

Kei ēnā tikanga hoki.
Tō hātakēhi hoki.
Hey, you're a bit dodgy.
You are hard case.

Me āta inu koe.
Go easy on the drinking.

 

E āta inu ana au.
I'm just taking it easy (i.e. drinking).

Ka rawe te kōrero Māori.
Gee speaking Maori is good fun.

Ka rawe.
Choice, awesome.

Ehara mai!
Ka mau te wehi!
Awesome!

He aha pea he mahi mā tāua?
Shall we do something?

Kua haere au.
Okay, I'm off.

Ka kite anō.
See you again.